måndag 13 juni 2011

Bokhandeln i nytt läge


Bokhandeln. Att gå runt bland hyllorna och låta blicken ta in böckerna, känna på böckerna, bläddra i och kanske läsa en snutt ger sinnesro och utrymme för eftertanke. Bokhandeln är en institution i samhället, en påminnelse om vikten av att läsa och reflektera. Den är ett verktyg för att inspirera och upptäcka det nya och oväntade. Grunden läggs förhoppningsvis i skolan. Barn måste få upptäcka att det är roligt att läsa. Har intresset en gång väckts finns det med hela livet.

Men hur länge kommer bokhandeln i nuvarande form att finnas kvar? I skuggan av näthandel, den allmänna digitaliseringen av äldre litteratur och den pågående nedläggningen av bokhandel på mindre orter känns det som om vi närmar oss en punkt där bokhandeln riskerar att gå samma väg som skivhandeln.

Jag är inte mot tekniska framsteg, (jag är ju tekniker och naturvetare i botten). Jag läser gärna texter i min telefon, laptop eller läsplatta. Men främst är det då manualer och specialiserad facklitteratur som jag behöver i jobbet. När det gäller skönlitteratur är det annat. Känslan av att hålla en bok i handen, bläddra i den, ha den i bokhyllan och bli påmind om den och den tidpunkt jag läste den, är något som förloras när alla världens böcker ligger i ett minne i läsplattan.

Kan det vara så att vi förlorar något viktigt om vi förlorar bokhandeln?

Bokhandeln ingår i bildningens grundläggande institutioner, tillsammans med biblioteket och kaféet. De är alla miljöer under stark omvandling - det är i dessa miljöer som det offentliga samtalet under alla tider har spirat och tagit fart. Inte för inte har boklådor, kaféer och bibliotek alltid spelat stor roll för bildningen i ett land. Behovet av det öppna samtalet har knappast minskat om man säger så.

Bokhandeln är ett nav för reflektion och upptäckt, för diskussion och samtal. Det finns goda skäl till att härskare alltid fruktat boklådorna. De har alltid varit noga med vad som finns på hyllornma och ibland till och med bränt ned boklådor. Egypten är det senaste exemplet. Där har nu efter revolutionen boklådor poppat upp fyllda med litteratur som tidigare varit förbjuden. Men samtidigt som den nya tekniken hjälper till att stjälpa just dessa diktaturer riskerar den också att svepa undan förutsättningarna för det öppna, personliga demokratiska samtalet.

För att vända denna utveckling måste en modern bokhandel, enligt min mening, arbeta mer med att skapa miljöer som inspirerar och stimulerar nyfikenheten. Den måste bli ett nav där möten mellan läsare och mellan författare och läsare kan ske. Samtidigt måste detta ske i en kommersiell miljö. Den moderna bokhandeln ska ha aktiviteter av många olika slag. Det kan vara novellskrivartävlingar, skrivarkurser, författarkvällar, signeringar och särskilda evenemang för olika kundgrupper. Varför inte träffas i bokhandeln för att uppleva en teaterföreställning eller en konsert? Eller för att lyssna på ett föredrag om sommarens mest populära resmål? Eller en skolklass får ”äga” bokhandeln ett par timmar innan öppning på morgonen?

Nu för tiden när storsäljare säljs som lockvaror i matvarubutiker till under inköpspris måste bokhandeln ställa om och fokusera på kundservice och kompetens i en inbjudande och inspirerande miljö. Här kommer den digitala utvecklingen och de sociala medierna in i bilden. De sociala medierna är en möjlighet för bokhandeln att återupprätta den roll den en gång i tiden hade som social mötesplats för kultur- och litteraturintresserade. Här ger oss den digitala teknikutvecklingen en fantastisk möjlighet att mötas både på nätet och i den fysiska bokhandeln.

Dessa möjligheter ska vi ta vara på och utveckla. Det ska inte bli något bokbål!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar