måndag 27 oktober 2014

Selma Lagerlöf gillar boklådorna

Bokhandelsanställda har en egen ideell förening, Bokhandelsmedhjälpareföreningen (BMF), som startade samma år som Sundsvall brann, 1888.

Föreningen existerar fortfarande och är i dag en intresseförening för kontakter och utbyte av erfarenheter mellan bokhandelsmedhjälpare i alla delar av Sverige.

Selma Lagerlöf värdesatte boklådor och dess medhjälpare, som viktiga kanaler för att nå ut med författarnas böcker, som framgår av hennes brev till BMF, daterat november 1934.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar