onsdag 10 juni 2015

Förtydligande av pressmeddelande

Den här veckan kom nyheten att Accent Equity köper Akademibokhandeln. En rubrik som citerades i media och som både är korrekt men även missvisande. Låt mig reda ut detta.

Några fakta
På 80-talet bildade ett ganska stort antal bokhandlare en inköpsorganisation som kallades INFO. Det gav bokhandlarna bättre möjligheter att förhandla med bokförlagen om bra priser. Ur resterna av INFO, efter en viss turbulens i början av 90-talet, steg den frivilliga fackhandelskedjan Bokia upp. Vi bokhandlare (även Vängåvans Bokhandel) bildade då ett gemensamt bolag Bokia AB, som skulle sköta våra inköp och också ansvara för marknadsföring. På 2000-talet har Bokia AB köpt in flera boklådor på orter som var lämpliga att etablera sig på. Stiftelsen Natur & Kultur kom också in som ägare i Bokia AB. Bokia bestod i huvudsak av butiker där det är en lokal handlare som äger sin butik men det fanns också en handfull centralt ägda butiker, framförallt i Göteborgsområdet.

När det gäller Akademibokhandeln var det en annan kultur som gällde. KF Media är Kooperativa Förbundets bolag inom bokhandels- och förlagsverksamhet. I KF Media ingick Akademibokhandeln, Bokus, Norstedts Förlagsgrupp och böcker inom Coop. Akademibokhandelns butiker är samtliga centralägda och styrs från huvudkontoret i Stockholm med lokala butikschefer som inte har något ägaransvar.

Två helt olika företagskulturer smälte samman 2013
Bokia och Akademibokhandeln var i huvudsak inte varandras konkurrenter utan den stora konkurrenten är givetvis näthandeln och då främst Bonnierägda Adlibris. Akademibokhandeln hade sedan 2009 gått med stora förluster varje år. Bokia har haft det betydligt bättre även om lönsamheten sjunkit de senaste åren. En sammanslagning av dessa båda affärskedjor visade sig ge möjligheter att nå synergier inom en rad områden, t ex administration, marknad, inköp, logistik, IT, men även personal. Bokia tillförde sammanslagningen ett annat affärstänkande med sitt "franchising-system" och lokala ägare som har ett intresse av att utveckla sin butik och skapa relationer med just sina kunder.

En sammanslagning genomfördes 2013, genom en nyemission av aktier i Bokia AB riktat mot KF Media. Bolaget kom därför att direktäga Akademibokhandelns tidigare butiker samt de Bokia-butiker som även tidigare ägs av Bokia AB. Till denna konstellation kopplas de tidigare privatägda Bokiabutikerna (t ex Vängåvans Bokhandel) genom ett franchiseavtal, . Bolaget kom därför att till 65% ägas av KF Media, till 11% av förlaget Natur & Kultur samt till 24% av oss privata bokhandlare.

Den affär som nu planeras och som inväntar Konkurrensverkets bedömning innebär att Accent Equity förvärvar de aktier som KF Media innehar i bolaget.

Vad betyder detta för oss i Sundsvall och för dig som kund?
Det betyder kort sagt ingenting. Vi är fortfarande privat ägda och anslutna till Akademibokhandeln med ett franchiseavtal.

Vi kommer att fortsatt arbeta med upplevelser i butiken. Det ska vara spännande att komma in i vår bokhandel. Det är där man träffar sina favoritförfattare på aktiviteter både under dag- och kvällstid. Bokhandeln ska bli det kulturella nav som det en gång var. Sociala media kommer också att bli allt viktigare för att hålla kontakten med kunderna. 


Uppsidan av Accent Equity inträde på ägarsidan är att nytt kapital kan tillföras bolaget som stärker möjligheterna att utveckla den fysiska bokhandeln i en tid av föränderligt köpbeteende.

Lennart Bergström
Bokhandlare
Akademibokhandeln Vängåvan
En riktig bokhandel - i Stenstan sedan 1840

1 kommentar:

  1. En snygg utredning av vad som förändras i ägarbilden som vi tackar för. När det gäller "Uppsidan" så gissar jag att Accent Equity skulle stegra sig inför beskrivningen av kapitaltillskott som enda bidrag. Mina erfarenheter från kapitalmarknaden säger mig att den nya ägaren har som mål att åtminstone fördubbla värdet på kedjan innan den kliver av om 3-5 år och att den på sin hemsida har ett antal vägar att nå dit. Det som är av störst intresse för oss förläggare (jag driver själv Kalla Kulor Förlag och är därtill ordförande i NOFF) är i vilken mån Accent kommer att a) lyckas med detta överhuvudtaget b) samtidigt som man förenar bokhandelns kulturella uppdrag med sitt eget starkt begränsade ekonomistiska perspektiv. Uppsidan är att den nye delägaren kan föra in en ännu mer effektiv affärsmodell i företaget som stärker bokhandelns möjligheter att konkurrera om läsarnas tid. Nedsidan är tämligen given, att sifferstyrning får gå före andra kärnvärden (missuppfatta mig rätt jag VILL verkligen ha en stark och lönsam Akademibokhandel - alternativet förskräcker) och att man därmed skapar negativa effekter i bokbranschen i stort. Spåren av riskkapitalverksamhet i bokbranschen förskräcker. Accents egen notering av Scandbook var inte alldeles väl genomförd (ansvaret för den vilar även tungt på rådgivaren HQ Bank) och Scope Capitals insatser i Pocketstället är inte heller något att sätta guldstjärna för. Det vore roligt att höra dina spekulationer kring det? Spekulationer är ju allt vi har att tillgå i dagsläget.

    SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.