onsdag 16 september 2020

Bokhandelsmedarbetare för 100 år sedan

Jobb som Bokhandelsmedarbetare fanns det tydligen gott om i början av förra seklet 


Saxat ur "Några praktiska råd till unga bokhandelsmedhjälpare" från 1914, finner vi detta:

"och huru nödvändigt det är, att ständigt aktgifva på oss själfva och alltid tänka på att bemöta kunderna så, att de kunna säga: Se, detta var en treflig affär, med artiga och tillmötesgående biträden.
Det är mycket svårt att i detalj beskrifva, huru detta skall tillgå, ämnet är nästan outtömligt, men jag vill ändå försöka. Åtminstone skall jag i några fall kunna säga eder, huru ni icke skola göra.
När en kund kommer in i affären, skall ni genast skynda fram till honom och med en artig hälsning på ett intresseradt och förstående sätt göra eder underrättad om hvad han önskar. Det duger ej att dröja, att låta honom vänta eller först afsluta, hvad man har för händer. Kunden måste först och främst skötas."
onsdag 9 september 2020

På middag med norrländska parhästar

1983 tog jag över Jonzons bokhandel från Arne Jonzon, som drivit den sedan början av 50-talet. Arne Jonzon var med några år efter övertagandet för att hjälpte oss "ungdomar", som Arne Jonzon kallade oss, att driva bokhandel.

Fyra år senare, när Arne hade blivit pensionär på riktigt, gjordes denna intervju nedan. 

Läs gärna historien om bokhandeln från 1840 till i dag, här.