fredag 5 februari 2016

Läsfärdighet ger jobbb

I regeringens Långtidsbetänkande 2015, (SOU-2015104) kan man på sidan 201 läsa följande,

…Att det är tillräckliga färdigheter som är nyckeln till den svenska
arbetsmarknaden även för utrikes födda får ytterligare stöd av en
forskningsstudie från OECD som även den undersöker svenska
PIAAC-data. Studien visar att en persons färdighetsnivå i läsning
har en stark och signifikant effekt på sannolikheten att ha ett
arbete såväl för hela den vuxna befolkningen 16-65 år i Sverige, som för utrikes födda i Sverige, vid kontroll för ett stort antal bakgrundsfaktorer..


LÄSA LÄRA LEVA är inte bara en slogan, Läsfärdighet ger jobb.

Långtidsutredningen 2015 kan du läsa här.