måndag 4 februari 2013

Räkna inte ut bokhandeln

Det blev en del uppmärksamhet i media för ett tag sedan när Förläggarföreningen gick ut med statistik som visade att bokförsäljningen gått ned med 13% under 2012. Olyckskorparna kom givetvis flygande fram och kraxade att nu är böcker på väg ut.

Men vad som då inte kom fram är att det finns en hel del utländska leverantörer och svenska förlag som säljer till bokhandeln och som inte är med i Förläggareföreningen. Dessutom bygger siffrorna på snabbstatistik från ett urval av föreningens medlemsföretag. Maria Hamrefors, VD för sammanslagna Bokia och Akademibokhandeln, anser att statistiken ger en onyanserad bild av utvecklingen.

Enligt Handelns Utredningsinstitut, HUI, minskade försäljningen av böcker i bokhandeln med 1,8%. Något katastrofscenario är det därför inte fråga om särskilt när man ser att bokförsäljningen i detaljhandeln i alla kanaler minskade med 2% under 2012. Bokhandeln gick alltså något bättre än övriga kanaler som säljer böcker.

Många räknar ut bokhandeln som försäljningskanal. Men det är fel att göra det. 2012 var andra året i rad som den traditionella bokhandeln utvecklas bättre än detaljhandeln i sin helhet. Enligt HUI växte under 2011 den totala bokförsäljningen i alla försäljningskanaler med 0,8%, men försäljningen i bokhandeln växte med hela 2,3%.

De klara förlorarna är i stället bokklubbarna och stormarknaderna, där försäljningen av böcker minskade med hela 12,4% respektive 7%.

Vinnaren är fortfarande näthandeln, som växte med 3,5%. Men nätet ökar inte alls lika mycket och bokhandeln tappar inte alls lika mycket som för några år sedan. De senaste två åren har faktiskt båda försäljningskanalerna haft en bättre utveckling än marknaden totalt.

Med det sagt så gäller för framtiden att inte sitta still i båten. Bokhandeln måste hela tiden utvecklas och sträva mot att bli det kulturella nav som den var en gång i tiden, men med de nya förutsättningar som finns i form av ny teknik och nya sociala mönster.

Jag tror att många kunder är trötta på de kedjebutiker som finns i dag. Alla ser exakt likadana ut, strömlinjeformade, strikta och opersonliga. Jag tror på det personliga tilltalets återkomst. "Bokhandlarn" är tillbaka, som ger butiken sin personliga prägel och som vågar sticka ut och även delta i det lokala kulturella sammanhanget. Vi måste jobba mera med upplevelser i butiken. Det ska vara spännande att komma in i butiken. Det är där man träffar andra bokläsare och sina favoritförfattare på aktiviteter både under dag- och kvällstid. Sociala media i olika former blir dessutom allt viktigare för att hålla kontakten med kunderna.

Bokhandeln är inte uträknad. Vi är inne i matchen!

Lennart Bergström
Bokhandlarn