måndag 11 januari 2021

Karta över Sundsvallsområdet


I boken Sundsvallsstrejken 1879, utgiven av Sundsvalls Museum 1979, finns denna karta. Den saknar dock datum, så det skulle vara trevligt om någon kan tidsbestämma den. En ledtråd kan vara den järnväg som finns markerad på kartan. Sundsvall–Torpshammars Järnväg, en c:a 60 km lång smalspårig enskild järnvägslinje invigdes 1878. Läs mer i Wikipedia här.

Ostkustbanan finns inte med eftersom delen Härnösand–Sundsvall–Njurunda invigdes först den 17 december 1925.