måndag 24 september 2012

Dags för Den Stora Bokmässan i Göteborg 2012

Bok & Biblioteksmässan i Göteborg, eller Bokmässan som den allmänt kallas gick i år 27-30 sept. Vi var givetvis där. Några foton från detta megaevent här.

Pocketstolen
Fjolårets fotoobjekt nummer ett, "Pocketstolen", som är uppbyggd av en väldig mängd pocketböcker. Den var med även i år. Bokhandlarn hade svårt att fylla ut stolen...

Författaren Peter James var en av de mer långväga besökarna på Bokmässan i år. 

Lasse Berghagen och
Piratförlagets pigga marknadskontakt Lottis Wahlöö
Marcus Birro tyckte att vi hade det jättetrevligt i Sundsvall på Bokens Afton. Han kommer
gärna tillbaka, säger han. Det är gott betyg till oss Sundsvallare.

Det var många som ville bli kramade av och fotade med
Lasse Berghagen

Herman Lindqvist, som är gäst även på Bokens Afton 18 oktober
På barnens läsområde får man inte komma och störa, t ex för att gå hem..

Maj Sjöwall, en av förgångsgestalterna till det svenska deckarundret, kommer på
Deckarfestivalen den 10 oktober.

Anders Roslund och Börge Hellström kommer på Deckarfestivalen den 10 oktober!

Fredrik Backman, författaren till succéboken En man som heter Ove
hade fullt upp med signeringar i Bokias monter

Två av våra kompisar på Massolit förlag, som bl a ger ut böcker av Butler & Öhrlund.

Martina Haag (t v) och Katerina Janouch (i förgrunden) signerar böcker.
Martina signerade 2000 böcker i fjol och vi kan fråga henne hur många det blev
i år när hon kommer på Bokens Afton den 4 okt, tillsammans med Katrin Zytomierska.
Jonas Moström trivdes utmärkt i detta sällskap...

Mark Levengood fick inte en blund i ögonen när han satt för att signera sin senaste
bok. Han kommer till oss på lördag 6 okt kl 16-16.45
Katrin Kielos är en spännande personlighet, som det skulle vara
trevligt att ha som gäst på Bokens Afton. Kanske tillsammans med
ekonomen Assar Lindbäck.

Lennart Bergström
Bokhandlarn

måndag 17 september 2012

Det 170-åriga arvet, 1840-2013


Bokhandelns historia från 1840
Anders Petter Landin
Vängåvans bokhandel har sina anor från 1840-talet, då den driftige affärsmannen Anders Petter Landin startade den första bokhandeln i Sundsvall, Landins Bokhandel och drev den från 1 juli 1840 till 1847. Den bokhandeln låg ungefär där Riksbanken står nu. 1841 grundade han även en tidning som fick namnet Alfwar och Skämt, som 1873 ändrade namn till Sundsvalls Tidning. Landin ville att tidningen skulle heta Skämt och Alfwar men männen på tryckfrihetsexpeditionen tyckte inte att detta namn var seriöst.

Landin sålde 1847 bokhandeln till ett bokhandelsbiträde från Gävle (Landin var från Gävle) Erik Hollner och bytte namn till Hollnerska bokhandeln. Den verkar ha blivit en bestående verksamhet och blev en träffpunkt under många år på 1800-talet. Från hans tid finns en 1851 tryckt katalog på 9 sidor över böcker i lanthushållning, trädgårds- och boskapsskötsel, ekonomi och teknologi som fanns i lager i bokhandeln. Erik Hollner avled i lungtuberkulos 1854 och hans gravvård finns ännu att beskåda öster om GA-kyrkan vid Skolhusallén.

Fontänen i torget Vängåvan i centrala Sundsvall
Affären övertogs av änkan Sofia Hollner, som 1858 överlät den till en av de anställda Per Gustaf Jansson med vilken hon även gifte sig med samma år. P G Jansson var en driftig man och mångsysslare. Han gav ut Sundsvalls-Posten 1860-71, var ledamot av Landstinget, drätselkammare och stadsfullmäktige, revisor i utskängningsbolaget och Enskilda Banken samt direktör i Ångfartygsaktiebolaget Gustaf Adolf. Detta sista blev hans olycka, då han en mörk kväll snubblade ner i lastrummet på ångfartyget Stockholm och slog ihjäl sig. Han var före sin tid och hade i bokhandeln ett lånebibliotek där man "utlånar romaner på längre eller kortare tid emot billig afgift". Ett koncept som i våra dagar heter "Låna och Läs"...

Bokhandeln övertogs efter PG Janssons bortgång 1871 av Johan Fredrik Andersson, som också var en driftig och framgångsrik man, vilket dock inte hindrade att han gick och hängde sig. Erik Hollners son, Adolf Hollner var även delägare i företaget. 1878 satte bokhandeln upp en telefonledning mellan butiken och tryckeriet. Sedermera fick man telefonnummer 233. Bokhandeln var fortfarande inrymd i ett stort trähus på den tomt där Riksbanken står.

Bokhandeln såldes 1884 till Alexis Edvard Quiding, men Quiding tröttnade redan 1886 och flyttade till Östersund och då överlät bokhandeln till hustrun Hedvig Quiding, som efter ett halvår sålde den år 1887 till Carl Oscar Collin. Han bytte namn till Collinska Bokhandeln och flyttade till Sundsvalls Enskilda Banks lokaler vid Vängåvan. Bokhandeln drabbades svårt av Sundsvallsbranden 1888.

29 juli 1893 övertogs Collins bokhandel av Janne Sunesson och bytte då namn till Sunessons bokhandel. Den var då efter branden 1888 inrymd i bankhuset, (nuvarande Handelsbanken). Janne Sunesson kom att verka som bokhandlare i Sundsvall i mer än 60 år. Många äldre Sundsvallsbor kommer fortfarande ihåg Sunessons bokhandel.

Janne Sunesson och hans bokhandel har blivit legendariska. Aktiv bokförsäljning bedrevs över hela mellannorrland. Många minns säkert än i dag Ruben Gustavsson, bokhandelns allt-i-allo, som sålde böcker till många generationer skolungdomar och som var en levande bibliografi. ”Fråga Ruben” blev ett uttryck bland skolungdom och bokköpare i bygden.

Flera av Sunessons medhjälpare kom att starta upp egna boklådor i Sundsvall. 1937 öppnade C G Nyman en konkurrerande bok- och pappershandel vid Vängåvan. I början av 50-talet började dock C G Nymans bokhandel komma på obestånd och långivare började se om sina lån till företaget.

Sunessons bokhandel låg där Handelsbanken har sina
lokaler i dag.

I det läget kom Arne Jonzon år 1952 till Sundsvall och övertog Nymans Bok- och Pappershandel.

Arne Jonzon har skrivit om detta i sin minnesskrift ”En vängåva”, utgiven 1977:

25 år har gått sedan jag en söndag steg av tåget vid Sundsvall C. Jag skulle tala med en av stadens mer kända borgare, som råkat bli ägare till en bok- och pappershandel. De bistert kalla morgontimmarna vandrade jag omkring i stenstaden och betraktade med orosfyllda aningar de ståtliga husen – plånböcker ställda på högkant, hade Lubbe Nordström lärt mig. När det ljusnade, togs jag emot av en stor och bullrande men fryntlig man. Samtalet flöt trögt, min oro växte och jag längtade allt häftigare tillbaka till mitt trygga jobb bakom disken i en av Stockholms boklådor när min motpart plötsligt bröt upp: han skulle gå i högmässan. GA-kyrkan skulle åter tas i bruk efter en större restaurering. Detta oväntade steg tydde jag som ett tecken på ett kristligt sinnelag och hoppet återvände. När vi råkades efter högmässa och invigningslunch, möttes jag av orden: Jonzon, bjud nu på affären så jag blir fri det här! Jag kan ju inte gärna skänka en predikstol mellan elva och ett och sätta en av stadens affärsmän i konkurs mellan tre och fem! Efter en del turer kom vi också överens – under några korta söndagstimmar hade jag blivit min egen bokhandlare och träffat min första kund.

Så blev det så att Arne Jonzon blev bokhandlare i Sundsvall. Han var energisk och framgångsrik och några år senare övertog Arne Jonzon även Sunessons bokhandel. Under 31 år drev han mycket framgångsrikt sin bokhandel till att bli en av de mer kända i Sverige, under namnet Vängåvans Bokhandel Arne Jonzon AB.

Min egen bokhandelshistoria började på 70-talet då jag, som nybliven civilingenjör, författade en av landets första databöcker, ”Mikrodatorn”. Jag valde att ge ut boken på mitt eget bokförlag, Computer Press Förlags AB. Det blev en stor framgång och det blev sedan ett antal databöcker. 1981 flyttade jag och förlaget upp till Sundsvall. Där upptäckte jag Jonzons Bokhandel och tänkte då att det skulle vara kul att bli bokhandlare också. Därför stegade jag in till Arne en sommardag 1983 och undrade om inte jag kunde få köpa bokhandeln. Han tittade misstroget på mig genom sina små runda glasögon och sa ”Nej, det kan jag nog inte tänka mig. Du har ju ingen erfarenhet av branschen”. Efter en del turer kom vi dock överens. Villkoret var att Arne skulle vara med i företaget ett par år för att lära upp ”ungdomarna”, som han sa. På den vägen är det, 29 år senare. Vi lär oss fortfarande. Fast Arne är ju inte med oss längre, sedan många år.

1983, då 61 år gammal valde Arne Jonzon att sälja sin bokhandel till Computer Press Förlags AB. Bokhandeln bytte samtidigt namn till Vängåvans Bok och Papper AB.

Bokhandeln har under sin mer än 170-åriga existens funnits i centrala Sundsvall. Fram till 1988 fanns bokhandeln på Storgatan 22 i ganska svårarbetade lokaler i två plan. I företaget ingick även Vängåvans Spelbutik i en angränsande lokal. Spelbutiken var på 80- och 90-talen en av Sveriges största återförsäljare för Penninglotteriet (nu Svenska Spel) med Penninglotter, Trisslotter och andra spel. Fastigheten skulle 1988 få nya ägare och vi valde då att flytta både bokhandel och spelbutik till större lokaler på Storgatan 24, mitt mot Turistbyrån. Tyvärr även nu i två plan. Ett par år efter detta köptes fastigheten av Lennart Byström som kom att bygga om fastigheten på ett mycket genomgripande sätt. Byström erbjöd oss då att flytta in i nybyggda lokaler där PK-banken tidigare funnits. 1993 blev det därför så att bokhandeln flyttade in i nuvarande vackra och generösa lokaler i den restaurerade fastigheten Olympen, Storgatan 22 - vid parken Vängåvan. Takhöjden och ljuset från de stora takfönstren gör bokavdelningen till en oerhört rogivande och stimulerande miljö, som ger näring till vår ambition att göra bokhandeln till en av stadens kulturella nav.

Arvet känns påtagligt. Bokhandelsbranschen har varit relativt opåverkad av nymodigheter. I mitten av förra seklet infördes självbetjäning, vilket måste betraktas som ett stort steg i branschen. Arne Jonzon var säkert pådrivande i den processen. Ett annat epokskifte var när bokpriserna släpptes fria 1970 efter att ha varit reglerade i många år. Det senaste epokskiftet inträffade runt sekelskiftet då digital publicering började göra insteg i bokvärlden. E-böcker och ljudböcker har blivit alternativ till den tryckta boken. Hur kommer det att påverka författare, bokförlag och bokhandel? Det återstår att se. För oss gäller det att förvalta arvet - men verka i tiden. Vi ska ha alla känselspröt framme för att känna av våra kunders behov av att kliva in en annan värld – berättandets värld.

Lennart Bergström
Bokhandlare

måndag 10 september 2012

Framtidens bokhandel, hot eller möjlighet?

Det finns framtidsforskare som tror att den fysiska handeln kommer att upphöra och att mycket av handeln kommer att ske över nätet och de fysiska butikerna blir bara skyltfönster för produkterna. Så bokhandeln kommer kanske att se ut så här år 2020?


Själv tror jag faktiskt inte på den utgången i kampen mellan den fysiska bokhandeln och näthandel. Den senare har egentligen funnits i många år under beteckningen postorderhandel och fungerat parallellt med fysisk handel.

Det som har hänt är att möjligheten att söka blivit oändligt mycket större när postorderkatalogen ersatts med en webbrowser och att transporten mellan lager och kund blivit mycket effektivare.

Att böcker blivit populära att köpa över nätet är givetvis att det är produkter som är lätta att transportera och det är enkelt att jämföra priser eftersom boken finns i många kanaler.

Men hur kommer framtidens bokhandel att se ut då?

Ska fundera på det.

Lennart
Bokandlarn

måndag 3 september 2012

Murakami och Yan aktuella för Nobelpriset i litteratur?

Nobelpriset i litteratur utgår ur en fond som bildats av den förmögenhet som Alfred Nobel (1833–1896) efterlämnade och som förvaltas av Nobelstiftelsen. Uppgiften att utse pristagare i litteratur anförtrodde Nobel i sitt testamente åt Svenska Akademien. Det första Nobelpriset utdelades 1901.

Berättigade att föreslå pristagare i litteratur är Akademiens ledamöter, ledamöter av andra akademier och samfund med likartade uppgifter, professorer i litterära och språkliga ämnen, tidigare litterära Nobelpristagare samt ordförande i författarorganisationer som är representativa för sitt lands skönlitterära alstring.

Förslag till årets pristagare i litteratur skall ha inkommit skriftligen till Nobelkommittén senast den 31 januari. Det går inte att föreslå sig själv som kandidat, dvs. Nobelpriset kan inte sökas. Varje år brukar det inkomma ungefär 350 förslag.

Under våren bearbetas förslagen av Nobelkommittén. I april fastställer Akademien en preliminär kandidatlista omfattande 15-20 namn, och inför Akademiens sommaruppehåll brukar kandidatlistan vara reducerad till cirka fem namn.

I oktober träffar Akademien sitt val. För att valet skall vara giltigt krävs att någon kandidat får mer än hälften av de avgivna rösterna.

Nobelpriset har, till skillnad från exempelvis prestigefyllda Bookerpriset, ingen offentlig shortlist, det vill säga en känd lista med toppkandidater.

2011 gick Nobelpriset i litteratur till Tomas Tranströmer "för att han i förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga".

Nobelpriset i litteratur tillkännages en torsdag i oktober. Måndagen före den aktuella torsdagen meddelas detta på Svenska Akademins webbplats. Vi har därför knappt två månader att fundera på vem som blir årets pristagare. 

Just nu i början av september kan man se att på Ladbrokes och Unibet att Haruki Murakami och Mo Yan ligger bäst till. 

Min Nobelspaning för ett par veckor sedan att den kenyanske författaren Ngugi wa Thiongo skulle vara aktuell återspeglas inte alls på dessa spelsajter.

Återkommer med mera spaning.

lördag 1 september 2012

Intervju i Sundsvalls Nyheter 31 aug


En intervju som Alexandra Johansson gjorde med mig för Sundsvalls Nyheter, fredag 31 aug. klicka här för att komma till artikeln i tidningen.


Lennart laddad för läsvärd festival

MER: Dessa kan du träffa på Bokia i höst

SEPTEMBER
Johan Theorin och Anna Jansson, torsdag 6 september. Bokens Afton i samband med Bokia Bokfestival.
Täppas Fogelberg, fredag 7/9. Bokia Bokfestival.
Sanna Juhlin, fredag 7/9. Bokia Bokfestival.
Östen Eriksson, lördag 8/9. Bokia Bokfestival.
Curt Aspelin, lördag 8/9. Bokia Bokfestival.
Pär Johansson, (Glada Hudikteatern). Bokia Bokfestival.
Marcus Birro, onsdag 12/9.
OKTOBER
Martina Haag och Katrin Zytomierska, torsdag 4/10.
Roslund & Hellström, Arne Dahl, Jonas Moström, Maj Sjöwall. Deckarfestival (arrangeras på Stadshuset) 10/10.
Mattias Ribbing, torsdag 18/10.
Karin Brunk Holmqvist, torsdag 25/10.
NOVEMBER
Jens Lapidus, onsdag 7/11.
David Lagercrantz, onsdag 7/11.
Fredrik Lindström, lördag 17/11.
Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren, torsdag 29/11.
Han är nominerad till Årets företagare och har en höst fullmatad med besök av Sveriges mest kända författare. Lennart Bergström fortsätter att trycka gasen i botten för sitt Bokia Sundsvall och nu närmast stundar en Bokfestival.Vi tvingade bokhandlaren att sätta sig ner, pausa från socialt nätverkande och bokförsäljande för att prata bokpriser, nomineringar och säljstrategier.
När Sundsvall Business Awards offentliggjorde de tio nominerade till priset Årets företagare var Lennart Bergström, även kallad ”Bokhandlarn” en av dem. Och det var en förvånad bokhandlare som tog emot nyheten.
– Jag har inte tänkt så mycket på det där. Det är inte min strävan att stå däruppe och få medalj och blommor, men det är klart att det är roligt. Vansinnigt roligt! Jag är otroligt överraskad, stolt, hedrad och alltihopa, säger han.
Lång historia
Han har drivit bokhandeln vid Vängåvan i 29 år, och före det finns det en 140 år lång historia av bokhandel i lokalerna. Under den här tiden har mycket hänt och många blad hunnit vändas i branschen.
– I bokbranschen har egentligen bara två saker hänt; det första var på femtiotalet när den manuella betjäningen upphörde och den andra var på sjuttiotalet när bokpriserna släpptes fria, innan så var de ju reglerade. Så är det i väldigt många länder fortfarande och Norge till exempel håller på att se om de ska gå över till fasta bokpriser, berättar Lennart Bergström.
Håller samma pris
Skyddet varar i ett år och under det året måste alla hålla samma pris på böckerna. Sedan släpps prissättningen fri.
Vad tycker du själv om fasta priser?
– Jag är vän av fri marknadsföring och det är klart att det på sätt och vis skulle vara enkelt. Det skulle vara väldigt bra för den fysiska bokhandeln på mindre orter att inte behöva konkurrera om titlarna som i dag dumpas till inköpspris på Statoil eller Ica Maxi. För mig personligen är det inte någon stor deal, vi kan köra utan. Men jag tror att mindre orter skulle vara betjänta av det.
För fem-sex år sedan insåg Lennart vad som krävdes som lokal bokhandlare för att lyckas. Att utnyttja sin kund- och lokalkännedom i kombination med att göra författarna tillgängliga för läsarna skulle visa sig vara ett vinnande koncept.
– I dag räcker det inte med att vara personlig, serviceinriktad och att ha kompetent personal, snygga lokaler och bra läge. Du måste hitta något mer. Vad vill bokläsaren? Jo man vill kliva in i en annan värld och läsa Jonas Gardells senaste bok till exempel. Jag har insett och förstått att man även vill lära känna personen Gardell. Människan bakom boken är ett otroligt kraftfullt instrument för att intressera läsarna.
Får möta författaren
Utifrån det föddes Bokens Afton som nu har arrangerats i fyra år. Dessa kvällar gästas bokhandeln av en författare och kunderna bjuds in för att lyssna och samtala med gästen.
– Det här är grejen. Det här kan inte nätbokhandeln göra, de har inte en suck!
En förlängning av detta är den Bokfestival som i veckan arrangeras för andra året i rad. Här är det dock lokala författare som är målgruppen.
– Av de 23 författarna som är med är 15 lokala som har gett ut en eller några enstaka böcker. Sedan kompletterar vi med ett gäng mer kända, för att få draghjälpen.
Sedan väntar Deckarfestival, ordinarie bokaftnar, bloggande (Lennart skriver sex egna bloggar), socialt nätverkande i form av Facebook, Twitter och Google Plus och allt det där andra som hör jobbet till. Däremellan ska han hinna läsa själv också.
– Jag läser alltid en halvtimme varje kväll. Alltid.
Alexandra Johansson
Alexandra Johansson
2012-08-31 08:17