onsdag 31 mars 2021

Bokhandel i Sundsvall 1840-2021

 

En översikt över de bokhandelsbutiker som existerat i Sundsvall med omnejd under mer än 180 år. Så tar vi även en kort titt på Östersund.

Berättelsen gör inget anspråk på att vara komplett. Det kan ha funnits verksamheter som sålt böcker i vid bemärkelse, men gått under radarn för historieskrivaren.Vängåvans Bokhandel, Sundsvall

Grundades av boktryckaren A.P. Landin 1840. Butiken övertogs 1847 av en anställd E.A. Hollner och 1855 av hans syster Sofia. 1858 tog en annan anställd - Per Gustaf Jansson - över bokhandeln under firma Hollnerska Bokhandeln. 1871 omkom Jansson på ångfartyget Stockholm som låg i hamnen. I mörkret föll han ned i ett lastrum och avlider. Nu tog en ny Hollner över - Adolf med Johan Fredrik Andersson som delägare som blev ensam ägare 1877. Rörelsen såldes 1884 till Alexis Edvard Quiding men överlät butiken 1886 till hustrun Hedvig Quiding. Redan 1887 sålde hon till Carl Oscar Collin, som bytte namn på butiken till Collinska Bokhandeln och flyttade till Sundsvalls Enskilda Bank vid Vängåvan, men drabbades 1888 av Sundsvallsbranden. 1893 övertog Janne Sunesson bokhandeln. Den drevs sedan som Sunessons Bokhandel fram till 1954.  Från 1919 som aktiebolag med Janne Sunesson som VD till slutet av 40-talet då Gustaf Sunesson blev VD. Janne Sunesson arbetade dock kvar i bokhandeln ännu vid 90 års ålder. Bokhandeln låg då på Storgatan 15, (se bild nedan). 1954 förvärvades bokhandeln av Arne Jonzon som 1952 hade tagit över Nymans Bokhandel. Arne Jonzon hade en betydande konstsamling och var länge ordförande i Sundsvalls konstförening och hade nära kontakter med Bonnierhuset i Stockholm. Arne Jonzons Bokhandel förvärvades 1983 av Computer Press Förlags AB under namnet Vängåvans Bokhandel, som drev bokhandeln vidare i Arne Jonzons anda. Bokhandeln blev senare medlem av Bokiakedjan och sedan 2013 med Akademibokhandeln på skylten som franchisepartner.

Läs hela bokhandelns historia här.                                                                                                                                      

Grundad:          Nedlagd:           Ålder:                                                                          

1840                    -                           182                                                                               

Sunessons bokhandel låg där Handelsbanken har sina lokaler i dag.

                                                                                                                                                

Bokman, Birsta                                                                                                                                                                           

Etablerades 1972 som Bokman genom Tor Sörlin. Butiken 1982 köptes av Bo Röstberg som 1999 sålde bokhandeln, inklusive filialen i Härnösand, till den centralägda kedjan Akademibokhandeln. Bo Röstberg blev senare chef för butiksrörelsen i hela Akademibokhandelskedjan. 

Akademibokhandeln ligger numera i IKANO-huset, Birsta. Butiken är helägd av Bokhandelsgruppen AB med säte i Stockholm.

Grundad:          Nedlagd:           Ålder:                                                                          

1972                    -                           49                                                                                 

 

Westerlunds Bokhandel, Sundsvall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Grundades 1843 av John Westerlund. Var en av de första kommissionärerna 1843. Inga uppgifter kända om honom mer än att bokhandeln lades ned 1848.                                                                                                                            

Grundad:          Nedlagd:           Ålder:                                                                          

1843                    1848                    5                                                                                    

                                                                                                                                                

Ahlströmska Bokhandeln, Sundsvall

Grundades av Walter Ahlström 1876. Ahlström var engagerad i teater som skådespelare och även ägare av ett teatersällskap.  Den Ahlströmska Bokhandeln flyttades omkring 1890 till Granska huset vid Stora torget. Drev bokhandeln till 1907 som då togs över av Sten Vitus Mattsson och 1918 av Petrus Ledin. 1946 blev Axel Löfgren ägare och drev bokhandeln i sitt namn till 1979 då den förvärvades av Bokman. Låg ursprungligen på Kyrkogatan och flyttades senare till Storgatan. Bytte då namn till Akademibokhandeln, som avvecklade butiken 1992. Lokalen övertogs av City Bok & Papper, som öppnade en egen bokhandel.   

Grundad:          Nedlagd:           Ålder:                                                                          

1876                    1992                    116                                                                                                            

City Bok & Papper, Sundsvall

Grundades 1992 av Stefan Henriksson som City Bok & Papper, som flyttade butiken till Storgatan 32. Sedan 1999 Wikmans Bokhandel.

Grundad:          Nedlagd:           Ålder:                                                                          

1992                    2002                    10                                                                                 

                                                                                                                                                

Nymans Bokhandel, Sundsvall                                                                                                                                             

Nymans Bok & Pappershandel etablerades 1938 som A-kommissionär av Gösta Nyman som kom närmast från Sunessons. Adress Storgatan 22, (den gatuadress som Vängåvans Bokhandel har i dag). Förvärvades av Arne Jonzon 1952 som senare förvärvade även Sunessons Bokhandel.                                                                                                                     

Grundad:          Nedlagd:           Ålder:                                                                          

1938                    1952                    14

                                                                                      

Domus bokhandel, Sundsvall                                                                                                                                               

Varuhuset Domus etablerade 1959 Domus bokavdelning, som sedan stängde 1991 efter 31 år.                                           

Grundad:          Nedlagd:           Ålder:                                                                          

1959                    1991                    32                                                                                 

                                                                                                                                                

Kulturboklådan Tidsspegeln, Sundsvall

Grundades 1981 av den ideella föreningen Tidsspegeln, föreståndare Lotta Meurling . En bokhandel med höga ambitioner- älskad av Sundsvall kulturelit. Konkurs 1986 men rekonstrueras. Ramaskri när den till slut stängdes då ekonomin tröt och en ny konkurs var ett faktum 2005.                                                                                                                           

Grundad:          Nedlagd:           Ålder:                                                                          

1981                    2005                    24                                                                                 

                                                                                                                                                

Akademibokhandeln, Sundsvall, IN-gallerian                                                                                                                                            

Etablerades 2009 av Akademibokhandeln i köpcentret IN-gallerian. Avvecklades efter sex år.                                               

Grundad:          Nedlagd:           Ålder:                                                                          

2009                    2015                    6                                                                                    

                                                                                                                                                

Bokhandel i Njurunda

Nordlanders Bok & Papper som etablerades 1945 som 1951 blev Bergmanssons Bok & Papper.                                          

Grundad:          Nedlagd:           Ålder:                                                                          

1945                    1963              18                                                                    

Skoglunds Bok & Papper, Matfors

Bokhandeln startades 1947 av Folke Henriksson som samma år sålde rörelsen till Herbert Skoglund som B-kommissionär, Herbert Skoglunds Bok- & Pappershandel. Drevs länge inom familjen. 1972 med dottern Åsa och hennes man Erik Nilsson. Ny ägare 1996  med Ture Molin och 1998 Christina Lif.  Lades ned 2005. Drevs alla år under namnet Skoglunds.

Grundad:          Nedlagd:           Ålder:                                                                          

1947                    2005                    58                       

 

 

Holmlunds Bok & Tobak, Kvissleby                                                                                                                                                       Etablerades 1952 som Holmlunds Bok & Tobak, bytte ägare 1970 och namn till Kvissleby Bok & Papper, Rune Bergendahl.                                                                                                                       

Grundad:          Nedlagd:           Ålder:                                                                          

1952                    1976                    24 

                                                                                

Vi tar en tur över till Jämtland eftersom Östersunds äldsta bokhandel grundades 1848 som filial till Hollnerska Bokhandeln i Sundsvall.

Hübinettes Bokhandel, Östersund.                                                                                                                                   

Grundades 1848 som filial till Hollnerska bokhandeln i Sundsvall. Övertogs 1863 av rådman John Ocklind som blev egen kommissionär fram till 1867 då bokhandeln övertogs av Ernst Berg och senare hans änka Catharina Berg och hennes nye man Karl Casimir Ringdahl som 1883 blev ensam ägare. 1894-96 Emil Alfred Andersson.  Därefter övertogs bokhandeln av Arvid Georg Hübinette. Från 1896 till än idag Hübenettes Bokhandel - över 120 år. Arvid Hübenettes drev bokhandeln i 40 år. Ny ägare 1936 blev Carl Josefsson som 1952 överlämnade bokhandeln till dottern Anna-Mi och svärsonen Olle Pagels. Familjen Pagels blev också en långkörare i 33 år fram till 1985 då bokhandeln togs över av Stigolov Elofsson och Berndt Karlsson som i flera år hade arbetat i bokhandeln. Fusionerades med Wisénska Bokhandeln 1994. Länge medlem i Bokia.  2013 partner till Akademibokhandeln. Från 2017 lämnar Hübinettes Akademibokhandeln. Sedan några år tillbaka ägs bokhandel av Ulf Mikael Thorsell och är partner i kedjan Ugglan.  

Grundad: 1848, Ålder: 173     

                            

fredag 26 mars 2021

Bokreans 100-åriga historia

 

Bokreans historia är tätt förknippat med förlagens historia. Med den Gutenbergska trycktekniken var det en omständlig historia att trycka en bok. Det var dyrt att komma igång, men sedan var det billigt att trycka varje exemplar. Det betydde att man satsade på stora upplagor, men det medförde att ett antal böcker aldrig blev sålda efter några år. För att bli av med dessa satte man ned priset i förhoppningen att bli av med överlager. Så var bokrean född.


I slutet av 1920-talet tillhörde bokreor vardagen då bokförlagen ville få sålt sina restupplagor. Då fanns inga regler för rean, utan ett förlag började sin rea i början av våren och sedan hängde de andra förlagen på med sina. Det var endast böcker som var fem år eller äldre som var med på rean.

Under 1930-talet började förlagen enas om bestämda datum varje år, runt den 15 februari. Redan då diskuterades startdatumen och bokrean fick inte ligga för nära julhandeln. Fler faktorer kom att spela in på valet av datum, såsom datum för avlöning och skolornas lov.

1940 gick tre förlag samman och tryckte den första gemensamma reakatalogen. 1945 var det hela 14 förlag som samsades i samma katalog, med över 900 titlar. Detta var billigare för de inblandade förlagen, och gav även kraftfullare marknadsföring.

Bokreakatalog från 1940

1950 genomförde det dominerande förlaget Bonniers en stor lagerrensning i samband med bokrean, som därmed blev förlagets dittills största bokrea. Bonniers reakatalog innehöll det året 850 titlar och trycktes i nästan en halv miljon exemplar. Under 50- och 60-talet ökade också medias och allmänhetens intresse för bokrean som då blev ett gigantiskt jippo. På 80-talet sjönk intresset och bokrean fick dåligt rykte eftersom specialupplagor trycktes upp enbart för rean. Dessa rensades dock bort i slutet av 80-talet och rejäla prissänkningar infördes. Dessa åtgärder var lyckade och bokrean fick tillbaka sitt goda rykte.

Bokrean har ett fast startdatum

Det finns en del regler och överenskommelser för att bokrean ska bli så rättvis som möjligt för alla inblandade butiker. Reglerna sätts av Svenska Bokhandlareföreningen. Exempelvis har det gemensamma startdatumet bestämts bland annat för att öka intresset för rean och även uppmärksamhet - av både kunder och media - över hela Sverige samtidigt.

Bokhandlare över hela landet har nu därför ett gemensamt datum för bokreans start, och reaböckerna får inte säljas före detta datum, som infaller sista veckan i februari. I år startade bokrean 23 februari.

Att rean har en första startdag innebär att det är tillåtet att börja rean redan vid midnatt. Vi började på 90-talet med reastart vid midnatt vilket blev en hejdundrande succé till vår stora förvåning. Det kunde vara 50-60 lässugna som väntade i februarikylan på klockslaget vid midnatt. Många kollegor hade jippon, t ex med band som spelade på trottoaren för att värma folk i kön, korvservering, osv.

 

Men trots nattöppet var det fortfarande ett stort tryck på morgonen när vi öppnade kl 7 med långa köer som ofta sträckte sig runt hörnet ner mot Navet.

För att minska trängseln på morgonen började vi med möjligheten att förbeställa reaböcker och sedan hämta ut sin beställning när rean startat. Det blev mycket populärt och vi hade ofta källaren fylld med påsar. För knappt tio år sedan tog kedjan bort den möjligheten. Tyvärr, vill jag säga.

Bakom kulisserna

För att förstå bokrean måste man prata om hur böcker distribueras i Sverige. När en bok ges ut av ett förlag köper kedjan ibland, men inte alltid, ett antal böcker som sedan fördelas ut på sina butiker. Det betyder att vi ofta får bara 2-3 ex av en bok att lägga i vårt lager. Med det moderna ”just-in-time” konceptet, fyller vi på butikslagret från centrallagret allteftersom böcker säljs. Ibland händer det att en bok efter ett tag står ”still” och blir en dammsamlare. Vid en viss tidpunkt returneras dessa till centrallagret och övergår då ofta till kategorin ”kandidater för bokrea”. Förlaget tar i början på året ett beslut om vilka böcker som ska erbjudas kedjorna för nästa års bokrea.

Men betyder det att en bok som är med på rean måste vara minst ett par år gammal? Nej, så är det inte. Förlagen väljer ibland att ”sockra” utbudet genom att lägga med en bok som kanske bara är några månader gammal. Men det innebär att när rean är slut så finns boken kvar som aktuell bok men då med sitt ordinarie pris.

Den här transportkarusellen innebär att en viss bok som ligger på reabordet kanske har stått i en hylla hos oss något år tidigare...

Dagens bokrea

Dagens bokrea är i många stycken sig likt. Landets två dominerande bokhandelskedjor producerar var sin reakatalog och rean startar på en dag som Förläggarföreningen och Bokhandlareföreningen kommer överens om. Den överenskommelsen respekteras fortfarande av alla parter.

Bokrean 2021 blev givetvis annorlunda än vanligt på grund av pandemin. Den stora förändringen blev att vi kunde erbjuda kunder möjligheten att förbeställa böcker, precis som vi gjorde för ett tiotal år sedan och dessutom få leverans till hemmet. Det blev ett överväldigande gensvar. Vi plockade och packade 350 påsar som återigen tog nästan hela källaren i anspråk.

Det gjorde också att det blev en mycket lugnare reastart i år. Förstadagsinvasionen uteblev. Det hade också den fördelen att man spred ut sina inköp över en längre tid.

Av de 7 ton reaböcker som vi lastade in i början av februari, återstår nu nästan ingenting.

Tack kära kund för att du stöttat oss genom att handla dina reaböcker (och andra böcker) hos oss. Vi ser och hör att det finns en stor vilja att handla lokalt för att bokhandeln ska kunna finnas kvar som ett lokalt kulturellt nav. Och kanske ska kunna fira sitt 200-årsjubileum år 2040.

Hur ser det ut i våra nordiska grannländer?

I Norge kallas den årliga bokrean Mammutsalget. Rean är ett samarbete mellan bokhandlarna och förläggarna och hölls första gången 1885. Namnet lanserades 1964 och rean har en gemensam katalog Mammutavisen. Varje år deltar många av landets bokförlag och de flesta bokhandlare. 

Både Danmark och Finland hade tidigare en allmän bokrea men den har upphört. Däremot har Island ett bokreaupplägg som liknar det svenska.