tisdag 15 maj 2012

Vi har fått vara Kulturrådsprojekt beviljade!

Kulturrådet utlyste i mars 2012 stöd för att utveckla nya former för bokhandlarnas litterära evenemang. Vi sökte två projekt med utgångspunkt från nedanstående formulering.

Regeringen beslutade den 22 december 2011, med utgångspunkt i ett förslag från den pågående litteraturutredningen, om tre nya stöd som syftar till att stärka litteraturens ställning, öka läsandet och lyfta fram kvalitetslitteratur.

Litteraturutredningen beskriver situationen för de fysiska bokhandlarna som är utsatta för hård konkurrens från internetbokhandeln och tappar försäljning. Bokhandlarna har en betydelsefull roll när det gäller att presentera böcker för människor i det fysiska rummet.

Bokhandlar är också en plats där människor samlas för att lyssna på författare och delta i andra aktiviteter kopplade till litteratur och läsning. Det behovet kan inte uppfyllas av nätbokhandlarna. Utredningen pekar också på behovet av exponering utanför storstäderna. Kulturrådet har en miljon kronor att fördela till detta stöd 2012.


Till vår stora förtjusning beviljades båda våra projekt i ett beslut som tillkännagavs måndag 14 maj.

De två projekt vi sökt stöd från Statens Kulturråd är dessa två projekt.

Författarmöte med IT-stöd
Ibland kan det vara svårt att få författare att resa för ett fysiskt besök i bokhandeln. Det kan finnas många skäl bakom det, dålig hälsa, lång resväg, osv. Då ska vi hitta en metod att med stöd av IT och videokonferensteknik kunna åstadkomma ett så nära fysiskt författarmöte i bokhandeln som det bara går.

En bokhandel för alla
Vi har många författarmöten varje år och det är väldigt många människor i vår stad som därför får möjlighet att möta sina favoritförfattare. Det finns däremot grupper som aldrig sätter sin fot i bokhandeln, av olika skäl. Det kan vara att man är "läsovan" och det gäller generellt yngre män och män i LO-grupper. Vi  vill intressera även dessa för läsning och få en förståelse för läsningens betydelse som förebilder för barn och ungdom.  

Dessa projekt ska bedrivas under hösten 2012 och avrapporteras under våren nästa år.

Vi är mycket glada för att även kulturdepartementet genom Statens Kulturråd tror på oss.

Lennart Bergström
Bokhandlarn