torsdag 12 juli 2012

Kalender från Sunessons Bokhandel 1923

 

Vår bokhandel har rötter i 1840-talet, som jag har skrivit om i en annan blogg, klicka här. En 170-årig historia befolkad av en lång rad karismatiska bokhandlare. 1893 övertog Janne Sunesson en bokhandelsverksamhet från Carl Oscar Collin. Janne Sunesson kom att verka som bokhandlare på Storgatan 15 ända in på 1950-talet då Arne Jonzon kom till Sundsvall och övertog verksamheten.

På ett loppis hittade vi en liten almanack från 1923 utgiven av J. Sunessons Bokhandel AB. En liten skrift som  kostade 25 öre och givetvis innehöll en kalender för 1923 men allra först statusen på Konungahuset. Vidare fanns årets förmörkelser, en översikt över planetsystemet och statistiska uppgifter om Sverige, (befolkning 5 954 316 vid utgången av 1922).

Folkmängdens förändring visar att vigda par var 35 524. Upplösta äktenskap 25 990, varav genom döden 24 820.

Antalet hästar befanns vara 715 681 och antalet svin 716 783.

Svensk fattigvård behandlas ingående på 12 sidor av G. H. von Koch, Statens fattigvårdsinspektör, som var sin tids mer framträdande socialpolitiker. Se mer om honom här.

Landets alla marknader under 1923 finns listade under respektive månader. Värt att notera är att Västernorrland tydligen inte hade någon marknad av sådan storlek att den kommit med i listan.

Kostnaden för postförsändelser med anvisningar för adressering finns givetvis med, (t ex Västra Östermalm i Stockholm betecknas Stockholm Ö). Det kostar 15 öre för vikt av högst 20 gram, men lokalbrev kostar bara 10 öre. Gränsen för lokalbrev framgår dock inte.

Janne Sunesson har givetvis en mängd annonser med i sin lilla skrift. Hemmets Läkarbok kostar 30 kr i klotband i en "uppdaterad upplaga med kapitel om spanska sjukan och spädbarnsvård". "Kan även erhållas på förmånliga betalningsvillkor".

I en annan annons skriver Sunesson "Läs den märkliga boken Hälsa genom självsuggestion enligt Emile Coués metod, kr 3.50".

Sunessons säljer även modetidningar som La Mode de Paris, Saison Parisienne, Butterick's och Allers Mönstertidning.

Det har hänt en hel del på 90 år. Eller har det?

Mycket trevlig läsning i alla fall.

Lennart Bergström
Bokhandlarnonsdag 11 juli 2012

Sammanslagningen ger positiva förväntningar

Jag har fått många frågor kring den nyhet som kablades ut på försommaren att Akademibokhandeln och Bokia ska slå samman sina verksamheter.

Hela den fysiska bokhandeln står inför stora utmaningar. Det finns i dag fyra bokhandelskedjor, Bokia, Akademibokhandeln, JB och Ugglan. Det finns sannolikt inte plats för så många grupperingar som var och en stretar åt sitt håll. Samarbeten är vägen framåt för bokhandeln. Ugglan, JB och Bokia har nyss börjat med gemensamma inköpsträffar med förlagen och Ugglan har sedan tidigare ett samarbete med Bokia om kampanjer och presentkort.

Några fakta
På 80-talet bildade ett ganska stort antal bokhandlare en inköpsorganisation som kallades INFO. Det gav bokhandlarna bättre möjligheter att förhandla med bokförlagen om bra priser. Ur resterna av INFO, efter en viss turbulens i början av 90-talet, steg den frivilliga fackhandelskedjan Bokia upp. Vi bokhandlare (även Vängåvans Bok & Papper) bildade då ett gemensamt bolag Bokia AB, som skulle sköta våra inköp och också ansvara för marknadsföring. Vissa bokhandlare köpte in sig mer och andra betydligt mindre i detta bolag. På 2000-talet har Bokia AB köpt in flera boklådor på orter som var lämpliga att etablera sig på. Stiftelsen Natur & Kultur kom också in som ägare i Bokia AB. Bokia består i dag i huvudsak av butiker där det finns en lokal handlare som äger sin butik men det finns också en handfull centralt ägda butiker, framförallt i Göteborgsområdet.

När det gäller Akademibokhandeln är det en annan kultur som gäller. KF Media är Kooperativa Förbundets bolag inom bokhandels- och förlagsverksamhet. I KF Media ingår Akademibokhandeln, Bokus, Norstedts Förlagsgrupp och böcker inom Coop. Akademibokhandelns butiker är samtliga centralägda och styrs från huvudkontoret i Stockholm med lokala butikschefer som inte har något ägaransvar.

Två helt olika företagskulturer ska smälta samman.
Bokia och Akademibokhandeln är i huvudsak inte varandras konkurrenter utan den stora konkurrenten är givetvis näthandeln och då främst Bonnierägda Adlibris. Akademibokhandeln har de senaste åren gått med över 100 Mkr i förlust varje år, något som givetvis är ohållbart. Bokia har haft det betydligt bättre även om lönsamheten sjunkit de senaste åren. En sammanslagning ger möjligheter att nå synergier inom en rad områden, t ex administration, marknad, inköp, logistik, IT, men även personal. Akademibokhandeln har även utvecklat ett mycket rationellt logistiksystem som kommer att komma även Bokia till del. Bokia tillför sammanslagningen ett annat affärstänkande med sitt "franchising-system" och lokala ägare som har ett intresse av att utveckla sin butik och skapa relationer med just sina kunder.

Dessutom blir den sammanslagna bokhandelskedjan en stark aktör i förhandlingar med förlagen. Peter Killberg, som äger ett antal Bokia boklådor i Skåne och dessutom ordförande i Bokia AB, säger följande:

Vi har en dominerande aktör i form av Bonniers i dag, som tar ett allt starkare grepp om bokbranschen. Det är en utveckling som inte är bra för oss och jag tror att många känner oro. Jag har stor respekt för den skicklighet som Bonniers visar upp, men med den roll som de har på marknaden har de ett ansvar. Jag tycker också det borde finnas ett större intresse att värna den fysiska bokhandeln. Jag tror att det är bra för oss och branschen om det kommer en motvikt till Bonniers. 

Nytt gemensamt bolag
Sammanslagningen kommer att gå till så att Bokia AB och KF Media bildar ett nytt bolag, där sannolikt Bokia AB kommer att fusioneras upp i det nya bolaget. Det betyder att jag som aktieägare i Bokia kommer att äga en liten del av Akademibokhandelns butiker. En intressant utveckling.

Vad betyder detta för Bokia i Sundsvall och för dig som kund?
Den modell som vi har utvecklat i Sundsvall tror jag kan komma att bli ett riktmärke för det nya Bokia. Jag tror att många kunder är trötta på de kedjebutiker som finns i dag. Alla ser exakt likadana ut, strömlinjeformade, strikta och opersonliga, vartän du kommer. Jag tror på det personliga tilltalets återkomst. "Bokhandlarn" är tillbaka, som ger butiken sin personliga prägel och som vågar sticka ut och även delta i det lokala kulturella sammanhanget. Fortfarande ska butiken vara spännande och givetvis ren och snygg.

Jag tror att vi kommer att sträva åt detta håll i den nya kedjan. Till detta kommer att vi måste jobba mera med upplevelser i butiken. Det ska vara spännande att komma in i en Bokiabutik. Det är där man träffar sina favoritförfattare på aktiviteter både under dag- och kvällstid.

Sociala media kommer att bli allt viktigare för att hålla kontakten med kunderna. I dessa media är det viktigt att Bokhandlarn är personlig på samma sätt som han är i butiken.

Slutsats
Slutsatsen är att det koncept vi har utvecklat hos Bokia i Sundsvall kommer att utvecklas ännu mer och förhoppningsvis bli en modell för övriga boklådor. Den effektivisering vi kan åstadkomma med sammanslagningen kommer vi förhoppningsvis att kunna föra över till våra kunder som lägre priser.

Tidplanen för sammanslagningen är kort. Ett bindande avtal har nu i juli tecknats om samgåendet, förutsatt Konkurrensverkets godkännande. Redan till hösten börjar arbetet med att fusionera kedjorna. En del kommer att gå ganska snabbt medan det kommer att ta betydligt längre tid för oss att samordna t ex IT-system och logistik. Det finns positiva vibrationer i luften.

Lennart Bergström
Bokhandlarn

Se även dessa klipp ur tidningen Svensk Bokhandel

De privatägda fräser förbi
2012-05-17 |Kalle Laxgård |Ur Nummer 10 2012

NYHETER: Bokia hade ett tufft år. Men medan huvudkontoret och många centralt ägda butiker blöder visar sig flera av de privatägda boklådorna vara bland Sveriges mest lönsamma.

En förlust på totalt 40 miljoner kronor blev resultatet för bokhandelskedjan Bokia förra året. Men tittar man närmare på siffrorna visar sig en tydlig tendens i de fysiska bokhandlarnas försäljning. Medan Bokias privatägda bokhandlare når ett plusresultat på 11,2 miljoner backar kedjans centralägda butiker med tolv miljoner.

Bokias styrelseordförande Peter Killberg håller inte med om att skillnaden mellan privata och centralägda butiker är så stor, även om han är medveten om att den finns.

Peter Killberg tror att det egna ägandet spelar en stor roll för de privatägda butikerna:

– Jag ska inte sticka under stol med att många handlare visat sig vara duktigare på att driva butik än vad vi centralt lyckats med.

När Marcus Hedelin tog över Bokiabutiken i Arvika för tre år sedan var han den fjärde generationen Hedelin att driva bokhandel i staden. Marcus Hedelin och pappa Olof Hedelin har pratat mycket om fördelarna med att vara fri Bokiahandlare:

– Egenintresset i det egna ägandet är säkert en viktig orsak, säger Marcus Hedelin. Jag lägger antagligen mer timmar än en butikschef och behövs det går jag in och jobbar gratis. Även om jag är hemma är jag i tjänst 24 timmar om dygnet.

Butiken i Arvika var den tolfte mest lönsamma bokhandeln i Sverige enligt SvB:s undersökning, där tio privatägda Bokiabutiker trängdes bland de 20 främsta.

Om de privatägda boklådorna går bättre, måste ni ändå ha centralägda butiker?

– Nej, det är inget självändamål, men det har varit viktigt för oss att behålla positionen på marknaden, därför har vi startat butiker och köpt butiker, säger Peter Killberg.Ett nödvändigt ont? 
2012-05-17 |Sara Djurberg |Ur Nummer 10 2012

NYHETER: Ugglan öppnar för samarbete med ett sammanslaget Akademibokhandeln och Bokia, medan JB-gruppen ser möjligheter att konkurrera genom att vara personliga och unika. I förlagsvärlden är man försiktigt optimistisk till den nya bokhandelsjätten.

– Det här låter väldigt bra ur ett bokhandels­perspektiv. Jag tillhör dem som länge sagt att vi inte kan ha tre, fyra kedjor som stretar åt olika håll, säger Anders Billing, vd Ugglan.

Han ser inte en ny superkedja som ett hot. I stället tror han att samarbeten är vägen framåt för bokhandeln. Ugglan, JB och Bokia har nyss börjat med gemensamma inköpsträffar med förlagen och Anders Billing räknar med att Ugglan kommer att fortsätta med sitt samarbete med Bokia om kampanjer, presentkortsinköp och gemensamma urvalsgrupper.

– Vi har fått garantier för att det inte ska påverkas.

Vill ni inom Ugglan ansluta er till Bokia/Akademi­bokhandeln som franchisetagare?

– Jag utesluter inget numera. Vi behöver på något sätt samarbeta med den stora aktören, därmed inte sagt att vi ska bli franchisetagare. Men vi har mycket att göra inom varuförsörjning, it och logistik, säger Anders Billing, som tror att det kommer att bli allt svårare att ha ett »unikt eget recept« som bokhandlare.

Katarina Jeansson, ordförande JB-gruppen, ser tvärtom en chans för sina boklådor att sticka ut och bli ännu mer unika.

– Det är bra att det händer något. Jag tror inte att KF kommer att satsa på de egenägda butikerna. Då är det bättre att de kommer till oss.

Från förlagshåll tas affären emot med blandade känslor, men de flesta ser nödvändigheten.

– Det är sorgligt. Det är bättre för det skrivna ordet, bokköparna och ekonomin om det finns flera bokhandelskedjor. Men om alternativet är att den ena går i konkurs, så är det här bättre, säger Dorotea Bromberg, och tillägger:

– Nu när KF är så här stora kommer de att kräva ännu större rabatter. Så kommer det att bli vad de än säger.

Kristoffer Lind, förläggare Lind & Co, ser det som positivt att den nya bokhandelsjätten blir mindre knuten till Norstedts.

– Den blir mer oberoende och det är väldigt sunt. Det väger tyngst för mig. Vi får en stark återförsäljare som inte ägs av Bonniers.

Men det blir en svår uppgift att slå ihop två förlusttyngda bokhandelskedjor, tror han, och får medhåll av Susanne Hamilton, förlagschef Langenskiölds.

– Om man tittar ut i världen är det ingen hopslagning av bokhandelskedjor som lyckats. Det finns inget svårare och vem har kraften och kreativiteten att leda detta?

KF:s ledning betonar att de vill värna om Bokias franchisetagare. Samtidigt flirtar Bonnierförlagen med bokhandeln.

Roland Salemark, Bokiahandlare i Visby, hör till en grupp inom kedjan som diskuterat att gå ur, men som nu tycker sig ha hamnat i ett fördelaktigt läge.

– Nu känns det som vi kan sitta och vänta. Helt plötsligt är vi attraktiva.