torsdag 30 augusti 2018

Två trappsteg som blir ett stort problem

I många år har vi i samråd med kommunen diskuterat handikappanpassning i generella termer genom vår handlarförening i City, när jag var ordförande. Handikapporganisationerna är givetvis mycket intresserade av att man bygger bort hinder i form av trappsteg för att underlätta åtkomst till butiker och andra företag. Vi som handlare är givetvis också intresserade eftersom vi slipper de lösa ramperna som måste tas fram och justeras in för varje passage. Det är ganska branta ramper och många tycker det är svårt med rullstol.

Det har hänt en del, till exempel ingången till IN: Gallerian, Apoteket i hörnet Esplanaden och Storgatan och till Systembolaget.

Våren 2018 tog jag upp ärendet för egen räkning med vår dåvarande hyresvärd, Castellum, som ställde sig positiva till att bygga bort våra två trappsteg. Nu är det ju inte bara att bygga, man måste ha bygglov från kommunens Stadsbyggnadsnämnd.


Så häromdagen kom ett delegation på tre personer för att överväga om Castellums förslag till handikappanpassning av vår entré med två trappsteg var rimligt. Castellum vill göra en "bulle" på trottoaren, en ganska bred sådan så att man inte ska märka så mycket av den när man går på trottoaren, som vid Åhlens entré.

Delegationen synade från alla håll även inne i butiken. Länge och väl. Så utspann sig följande dialog (mycket nedkortad).

- I Stockholm så är det fastighetsägarna som får ta ansvaret att bygga bort trappstegen inne i sina fastigheter, menade en i delegationen.

- Ja, men det här är inte Stockholm, anmärkte jag.

- Ska ni bygga bort här så kan det ju bli tal om att bygga bort trappstegen även till trapphuset (10 m bort), tyckte samma person som yttrat sig tidigare.

- Nej, det är nog inte så, menade Castellums fastighetsförvaltare. Trappan till trapphuset används inte av så många. Det är större behov till bokhandeln.

- Jaså, tyckte en ur delegationen.

Där var jag ju tvungen att hålla med. Fastighetsägaren har noterat att flera hundra passerar genom bokhandelns entré varje dag. Men det är ju inte lätt för kommunens representanter att veta, tänkte jag lite sarkastiskt.

- Det blir så guppigt om man gör som ni föreslår, så någon.

- Ja, men ni måste bygga bort trappstegen inne i butiken. Det blir för stort ingrepp på trottoaren för att vi ska godkänna förslaget, sa en i delegationen, som såg ut att vara chefen.

- Nej, det kan jag inte gå med på, sa jag. Det betyder att 10 kvadratmeter av butiksytan försvinner och vi kommer att ha entredörren tre meter in i butiken. Då försvinner den yta som vi använder som scen på våra författarkvällar.

- Du kan ju inte bara säga nej till allt, anmärker chefen för delegationen. Det är ju faktiskt fastighetsägarens skyldighet ENLIGT LAG att åtgärda sådana här saker! Delegationens medlemmar spände ögonen i mig.

Då kom tillfället att berätta vad jag började denna lilla historia med, att vi företagare har länge haft samråd med kommunen om handikappanpassning och där Stadsbyggnadsnämnden ställt sig mycket positiv till att medverka för att underlätta för fastighetsägarna.

- Det vet jag inget om, säger chefen för delegationen.

Där slutade inspektionen av våra två trappsteg och samtliga inblandade avtågade.

Vintern 2022/23, fem år senare

Nu skulle det grävas på Esplanaden, på båda sidorna. Det ska läggas ned rör för "fjärrkyla" och torget "Oasen" ska byggas om till busshållplatser. För vilken gång i ordningen gräver man upp gatorna, funderade jag, när jag fick projektplanen från kommunens Stadsbyggnadskontor. 

Vi har vårt varuintag på Esplanaden mellan tobaksaffären och apoteket. Där kommer både stora och små bilar och lämnar av sitt gods, men det kommer inte att gå när man gräver upp gatan. Vad gör man då? Ja, den enda ytterligare ingång som finns är vår entré på Storgatan. 

Men där finns trappsteg. Två stycken dessutom, upptäckte man.

Gods kommer ofta på lastpallar som ibland väger upp till 200 kg. Sådana starka gubbar finns varken hos PostNord eller DHL som kan lyfta en sådan vikt. Än mindre att de skulle vilja försöka och det är ju enbart en enda som bemannar lastbilen.

Efter stor tankemöda kommer man fram till att det måste byggas en ramp för att med pallyftare dra in godset samma väg som våra härliga kunder kommer in.


Raskt byggde händiga snickare en provisorisk entrébro. 

Problemet löst. Lastpallar, såväl som barnvagnar, rollatorer, rullstolar och ostyriga ben hittade in till oss. Alla var glada! Men när grävandet på Esplanaden var klart försvann rampen lika snabbt som den kom.

Men, tänkte jag, lösningen med en träramp är ju inte vacker. Inte något estetiskt tillskott bland Stenstadens vackra byggnader. Det måste till en annan lösning!

Eftersom inte kommunen lyssnar på oss som jobbar i butiken, kanske de lyssnar på våra kunder? Vi frågade runt bland kunderna, vad ska vi göra? Gör en namninsamling, föreslog någon. Bra idé, tyckte vi och satte igång.

Så nu har vi en lista på cirka 1 000 namn som vill ha en permanent, men estetiskt tilltalande lösning. Den ska vi överlämna till Jeanette Hedström, Stadsbyggnadsnämndens nya ordförande sedan januari i år.

Kom och skriv på listan du också. Tillsammans ska vi ordna till en bra lösning även om det betyder att man måste gräva upp gatan en gång till. Men det är vi ju vana med.

Eller som man säger i det stora landet i väster: "United we stand, divided we fall"...