måndag 3 september 2012

Murakami och Yan aktuella för Nobelpriset i litteratur?

Nobelpriset i litteratur utgår ur en fond som bildats av den förmögenhet som Alfred Nobel (1833–1896) efterlämnade och som förvaltas av Nobelstiftelsen. Uppgiften att utse pristagare i litteratur anförtrodde Nobel i sitt testamente åt Svenska Akademien. Det första Nobelpriset utdelades 1901.

Berättigade att föreslå pristagare i litteratur är Akademiens ledamöter, ledamöter av andra akademier och samfund med likartade uppgifter, professorer i litterära och språkliga ämnen, tidigare litterära Nobelpristagare samt ordförande i författarorganisationer som är representativa för sitt lands skönlitterära alstring.

Förslag till årets pristagare i litteratur skall ha inkommit skriftligen till Nobelkommittén senast den 31 januari. Det går inte att föreslå sig själv som kandidat, dvs. Nobelpriset kan inte sökas. Varje år brukar det inkomma ungefär 350 förslag.

Under våren bearbetas förslagen av Nobelkommittén. I april fastställer Akademien en preliminär kandidatlista omfattande 15-20 namn, och inför Akademiens sommaruppehåll brukar kandidatlistan vara reducerad till cirka fem namn.

I oktober träffar Akademien sitt val. För att valet skall vara giltigt krävs att någon kandidat får mer än hälften av de avgivna rösterna.

Nobelpriset har, till skillnad från exempelvis prestigefyllda Bookerpriset, ingen offentlig shortlist, det vill säga en känd lista med toppkandidater.

2011 gick Nobelpriset i litteratur till Tomas Tranströmer "för att han i förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga".

Nobelpriset i litteratur tillkännages en torsdag i oktober. Måndagen före den aktuella torsdagen meddelas detta på Svenska Akademins webbplats. Vi har därför knappt två månader att fundera på vem som blir årets pristagare. 

Just nu i början av september kan man se att på Ladbrokes och Unibet att Haruki Murakami och Mo Yan ligger bäst till. 

Min Nobelspaning för ett par veckor sedan att den kenyanske författaren Ngugi wa Thiongo skulle vara aktuell återspeglas inte alls på dessa spelsajter.

Återkommer med mera spaning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar