fredag 23 januari 2015

Sundsvalls Stenstad, Årets Stadskärna

Nej, riktigt så är det inte. Sundsvall var Årets Stadskärna 1999 - 16 år sedan. Men målsättningen måste vara att återigen erövra detta fina pris. Eller hur?

Sundsvalls Stenstad är en av de vackraste stadskärnor som finns i Sverige, ja kanske till och med i hela norra Europa. De flesta av oss är stolta över de vackra byggnadsverk som skapades efter Stadsbranden 1888.

En stadskärna ska myllra av liv, det ska finnas mängder av restauranger, caféer, butiker, torghandel, biografer. Torgen ska vara de tillfälliga aktiviteternas samlingsplats där torghandlare avlöser varandra, där människor sitter i sommarens sol och äter glass, där Internationella Matmarknaden återkommer varje sommar. Där Nationaldagen firas med uppträdanden, tal, sång och musik där människor åker skridsko och barnen har skidtävlingar på vintern. Med en Lyslördag och tusentals marschaller. För att inte tala om en gammaldags Julskyltning.

Är glaset "halvfullt" eller är det "halvtomt"? I media har bilden av Stenstan varit åt det "halvtomma" hållet. Ett antal butiker har lagts ned, men några butiker, restauranger och caféer har öppnat i stället. Nu är det en naturlag att negativa nyheter dras upp i stora svarta rubriker, medan positiva nyheter får en mer undanskymd plats. Vi som driver verksamhet i Stenstan inom handlarföreningarna Stenstan och Sundsvall Handel har en annan bild. Vi lutar mer åt att glaset är halvfullt med en potential att fyllas på mer. En mer positiv bild. Stenstan har en framtid, men som med allt gäller det att alla inblandade samarbetar och gör det långsiktigt och uthålligt.

För att Stenstan ska ha en god framtid måste de som äger agendan ta ett gemensamt grepp över utvecklingen. Det finns ett antal goda exempel på stadskärnor, som lyckats att förädla sin destination. Kristianstad, Västerås och Linköping är sådana lysande exempel och bevis för att ett långsiktigt  utvecklingsarbete är framgångsrikt. Där har man lyckats att få alla parter att gå mot ett gemensamt mål - att bli förebild för alla andra städer.

I dessa framgångsrika stadskärnor samarbetar fastighetsägarna, kommunen och företagarna för långsiktig utveckling. Vi som handlare och företagare i de ideella föreningarna Stenstan och Sundsvalls Handel har bjudit upp berörda fastighetsägare och Sundsvalls kommun till samarbete under året. Vi har föreslagit att fastighetsägare och kommun skulle var och en matcha den miljon kronor vi ställer upp med för att skapa resurser som skulle medföra att vi skulle kunna anställa en projektledare och ha en budget för att driva aktiviteter i Stenstan. Utfallet har dock blivit synnerligen magert. Vi får göra ett omtag under det kommande året om vi i en framtid ska kunna konkurrera om priset som Årets Stadskärna och bli en förebild för andra städer. Förutom priset som Årets Stadskärna år 1999, fick Stenstan år 2004 pris för tryggare stadsmiljö.

Jag, tillsammans med några andra företagare i Stenstan, utgör styrelsen för den ideella föreningen Stenstan, som kämpar för att skapa en levande stadskärna. Föreningen har runt 130 medlemsföretag, både stora och små, som alla verkar i stadskärnan. Det är beklagligt att de stora kedjorna oftast dock väljer att inte vara medlemmar i föreningen.

För några år sedan fanns ett tillsammans med kommunen gemensamägt bolag som framgångsrikt arbetade för att skapa en levande stadskärna. Men så kom kommunens jurister på att man inte kan vara delägare i ett privat bolag och därmed stötta utvecklingen i stadskärnan. Detta trots att det i flera andra kommuner inte är något problem. Det fick som resultat att På Sta'n Citybolaget AB fick läggas ned. Kommunen skapade då ett eget helägt bolag, Näringslivsbolaget, med ett mycket brett uppdrag att svara för näringslivsutveckling i hela kommunen. Fokus försvann därmed från att tydligt stödja utvecklingen i Stenstan.

Fastighetsägarna har, efter att Stenstansbolaget lagts ned, hållit hårt i sina plånböcker trots avkastning på eget kapital runt 20% och framhåller ofta, sett ur deras perspektiv, att det är företagarna som inte tar sitt ansvar att skapa en levande stadskärna. Något större eget ansvar anser man sig inte ha. Ett på denna ståndpunkt belysande citat från en fastighetsägarrepresentant, "Det är inte hyrorna det är fel på, det är butikernas försäljning som är problemet". En något märklig ståndpunkt att det inte finns någon koppling mellan lokalhyra och hyresgästernas möjligheter till intäkter. Tyvärr är det så att hyresvärdar hellre står med tomma lokaler än justerar hyran till en nivå som motsvarar intjäningsmöjligheter. Av det skälet ser vi att det är de stora kedjorna som breder ut sig, på bekostnad av lokala företagare. Kedjorna kan ta svängningar i resultatet på en ort och balansera detta mot sina butiker på andra orter. Det kan oftast inte småföretagare.

Stenstan har fler förutsättningar än många andra stadskärnor att bli en attraktiv miljö. De vackra fastigheterna, som få städer har, är en. Tillkomsten av Sundsvallsbron är en annan.

Det som ytterligare behövs är att fastighetsägare och kommun tar den öppna hand som vi handlare och andra företagare sträcker ut för ett samarbete. Det gamla ordspråket gäller fortfarande, En kan inte göra allt, men alla kan göra något. När kommunen och alla handlare, företag, banker, fastighetsägare, försäkringsbolag, caféer och restauranger i Stenstan bidrar med sina idéer och resurser kan inget stoppa oss.

Låt oss hoppas att 2015 blir det år då vi gör avstamp. En vecka med "avstamp" kommer den första veckan i juli att bli. Då genomförs SM-veckan i Sundsvall.

Länkar
 "Bygg det folk gillar", hur man bygger en stadskärna. Stadsliv AB, klicka här.


Lyssna på en föreläsning av arkitekten och stadsbyggaren Jerker Söderlind under rubrik Handeln bygger staden, klicka här. Han har specifika synpunkter på utvecklingen i Sundsvall, lyssna speciellt ca 20:38 in i föredraget. Han säger vidare, bl a ”En bilfri innerstad betyder egentligen en handelsfri innerstad


Lennart Bergström
Bokhandlarn

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.