måndag 18 mars 2013

Akademibokhandeln blir det nya varumärket

Nytt varumärke
Den sammanslagna bokhandelnskedjan kommer att heta Akademibokhandeln.

Resan
På 80-talet bildade ett ganska stort antal bokhandlare en inköpsorganisation som kallades INFO. Det gav bokhandlarna bättre möjligheter att förhandla med bokförlagen om bra priser. Ur resterna av INFO, efter en viss turbulens i början av 90-talet, steg den frivilliga fackhandelskedjan Bokia upp. Vi bokhandlare bildade då ett gemensamt bolag Bokia AB, som skulle sköta våra inköp och också ansvara för marknadsföring.

Akademibokhandeln kommer ur en annan kultur. KF Media är Kooperativa Förbundets bolag inom bokhandels- och förlagsverksamhet. I KF Media ingår Akademibokhandeln, Bokus, Norstedts Förlagsgrupp och böcker inom Coop. Akademibokhandelns butiker är samtliga centralägda och styrs från huvudkontoret i Stockholm med lokala butikschefer.

Nu slår vi samman dessa företagskulturer.
Bokia och Akademibokhandeln har i huvudsak inte varit varandras konkurrenter utan den stora konkurrenten är givetvis näthandeln och då främst Bonnierägda Adlibris.Den sammanslagna bokhandelskedjan blir en stark aktör på marknaden, något som kommer våra trogna kunder tillgodo.

Peter Killberg, som äger ett antal Bokia boklådor i Skåne och dessutom tidigare ordförande i Bokia AB, säger följande:

Vi har en dominerande aktör i form av Bonniers i dag, som tar ett allt starkare grepp om bokbranschen. Det är en utveckling som inte är bra för oss och jag tror att många känner oro. Jag har stor respekt för den skicklighet som Bonniers visar upp, men med den roll som de har på marknaden har de ett ansvar. Jag tycker också det borde finnas ett större intresse att värna den fysiska bokhandeln. Jag tror att det är bra för oss och branschen om det kommer en motvikt till Bonniers.

Vad betyder detta för dig som kund?
Den modell som vi har utvecklat i Sundsvall kommer att leva vidare och utvecklas. Min personliga åsikt är att många kunder är trötta på många kedjebutiker som finns i dag. Alla ser exakt likadana ut, strikta och opersonliga, varthelst du kommer. Jag tror på det personliga tilltalets återkomst. "Bokhandlarn" är tillbaka, som ger butiken sin personliga prägel och som vågar sticka ut och även delta i det lokala kulturella sammanhanget.

Jag tror att vi kommer att sträva åt detta håll i den nya kedjan. Till detta kommer att vi måste jobba mera med upplevelser i butiken. Det ska vara spännande att komma in i en bokhandel i den nya kedjan. Det är där man träffar sina favoritförfattare på aktiviteter både under dag- och kvällstid. Bokhandeln ska bli det kulturella nav som det en gång var. Sociala media kommer också att bli allt viktigare för att hålla kontakten med kunderna.

Det finns positiva vibrationer i luften.

Lennart Bergström
Bokhandlarn