onsdag 31 mars 2021

Bokhandel i Sundsvall 1840-2021

 

En översikt över de bokhandelsbutiker som existerat i Sundsvall med omnejd under mer än 180 år. Så tar vi även en kort titt på Östersund.

Berättelsen gör inget anspråk på att vara komplett. Det kan ha funnits verksamheter som sålt böcker i vid bemärkelse, men gått under radarn för historieskrivaren.Vängåvans Bokhandel, Sundsvall

Grundades av boktryckaren A.P. Landin 1840. Butiken övertogs 1847 av en anställd E.A. Hollner och 1855 av hans syster Sofia. 1858 tog en annan anställd - Per Gustaf Jansson - över bokhandeln under firma Hollnerska Bokhandeln. 1871 omkom Jansson på ångfartyget Stockholm som låg i hamnen. I mörkret föll han ned i ett lastrum och avlider. Nu tog en ny Hollner över - Adolf med Johan Fredrik Andersson som delägare som blev ensam ägare 1877. Rörelsen såldes 1884 till Alexis Edvard Quiding men överlät butiken 1886 till hustrun Hedvig Quiding. Redan 1887 sålde hon till Carl Oscar Collin, som bytte namn på butiken till Collinska Bokhandeln och flyttade till Sundsvalls Enskilda Bank vid Vängåvan, men drabbades 1888 av Sundsvallsbranden. 1893 övertog Janne Sunesson bokhandeln. Den drevs sedan som Sunessons Bokhandel fram till 1954.  Från 1919 som aktiebolag med Janne Sunesson som VD till slutet av 40-talet då Gustaf Sunesson blev VD. Janne Sunesson arbetade dock kvar i bokhandeln ännu vid 90 års ålder. Bokhandeln låg då på Storgatan 15, (se bild nedan). 1954 förvärvades bokhandeln av Arne Jonzon som 1952 hade tagit över Nymans Bokhandel. Arne Jonzon hade en betydande konstsamling och var länge ordförande i Sundsvalls konstförening och hade nära kontakter med Bonnierhuset i Stockholm. Arne Jonzons Bokhandel förvärvades 1983 av Computer Press Förlags AB under namnet Vängåvans Bokhandel, som drev bokhandeln vidare i Arne Jonzons anda. Bokhandeln blev senare medlem av Bokiakedjan och sedan 2013 med Akademibokhandeln på skylten som franchisepartner.

Läs hela bokhandelns historia här.                                                                                                                                      

Grundad:          Nedlagd:           Ålder:                                                                          

1840                    -                           182                                                                               

Sunessons bokhandel låg där Handelsbanken har sina lokaler i dag.

                                                                                                                                                

Bokman, Birsta                                                                                                                                                                           

Etablerades 1972 som Bokman genom Tor Sörlin. Butiken 1982 köptes av Bo Röstberg som 1999 sålde bokhandeln, inklusive filialen i Härnösand, till den centralägda kedjan Akademibokhandeln. Bo Röstberg blev senare chef för butiksrörelsen i hela Akademibokhandelskedjan. 

Akademibokhandeln ligger numera i IKANO-huset, Birsta. Butiken är helägd av Bokhandelsgruppen AB med säte i Stockholm.

Grundad:          Nedlagd:           Ålder:                                                                          

1972                    -                           49                                                                                 

 

Westerlunds Bokhandel, Sundsvall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Grundades 1843 av John Westerlund. Var en av de första kommissionärerna 1843. Inga uppgifter kända om honom mer än att bokhandeln lades ned 1848.                                                                                                                            

Grundad:          Nedlagd:           Ålder:                                                                          

1843                    1848                    5                                                                                    

                                                                                                                                                

Ahlströmska Bokhandeln, Sundsvall

Grundades av Walter Ahlström 1876. Ahlström var engagerad i teater som skådespelare och även ägare av ett teatersällskap.  Den Ahlströmska Bokhandeln flyttades omkring 1890 till Granska huset vid Stora torget. Drev bokhandeln till 1907 som då togs över av Sten Vitus Mattsson och 1918 av Petrus Ledin. 1946 blev Axel Löfgren ägare och drev bokhandeln i sitt namn till 1979 då den förvärvades av Bokman. Låg ursprungligen på Kyrkogatan och flyttades senare till Storgatan. Bytte då namn till Akademibokhandeln, som avvecklade butiken 1992. Lokalen övertogs av City Bok & Papper, som öppnade en egen bokhandel.   

Grundad:          Nedlagd:           Ålder:                                                                          

1876                    1992                    116                                                                                                            

City Bok & Papper, Sundsvall

Grundades 1992 av Stefan Henriksson som City Bok & Papper, som flyttade butiken till Storgatan 32. Sedan 1999 Wikmans Bokhandel.

Grundad:          Nedlagd:           Ålder:                                                                          

1992                    2002                    10                                                                                 

                                                                                                                                                

Nymans Bokhandel, Sundsvall                                                                                                                                             

Nymans Bok & Pappershandel etablerades 1938 som A-kommissionär av Gösta Nyman som kom närmast från Sunessons. Adress Storgatan 22, (den gatuadress som Vängåvans Bokhandel har i dag). Förvärvades av Arne Jonzon 1952 som senare förvärvade även Sunessons Bokhandel.                                                                                                                     

Grundad:          Nedlagd:           Ålder:                                                                          

1938                    1952                    14

                                                                                      

Domus bokhandel, Sundsvall                                                                                                                                               

Varuhuset Domus etablerade 1959 Domus bokavdelning, som sedan stängde 1991 efter 31 år.                                           

Grundad:          Nedlagd:           Ålder:                                                                          

1959                    1991                    32                                                                                 

                                                                                                                                                

Kulturboklådan Tidsspegeln, Sundsvall

Grundades 1981 av den ideella föreningen Tidsspegeln, föreståndare Lotta Meurling . En bokhandel med höga ambitioner- älskad av Sundsvall kulturelit. Konkurs 1986 men rekonstrueras. Ramaskri när den till slut stängdes då ekonomin tröt och en ny konkurs var ett faktum 2005.                                                                                                                           

Grundad:          Nedlagd:           Ålder:                                                                          

1981                    2005                    24                                                                                 

                                                                                                                                                

Akademibokhandeln, Sundsvall, IN-gallerian                                                                                                                                            

Etablerades 2009 av Akademibokhandeln i köpcentret IN-gallerian. Avvecklades efter sex år.                                               

Grundad:          Nedlagd:           Ålder:                                                                          

2009                    2015                    6                                                                                    

                                                                                                                                                

Bokhandel i Njurunda

Nordlanders Bok & Papper som etablerades 1945 som 1951 blev Bergmanssons Bok & Papper.                                          

Grundad:          Nedlagd:           Ålder:                                                                          

1945                    1963              18                                                                    

Skoglunds Bok & Papper, Matfors

Bokhandeln startades 1947 av Folke Henriksson som samma år sålde rörelsen till Herbert Skoglund som B-kommissionär, Herbert Skoglunds Bok- & Pappershandel. Drevs länge inom familjen. 1972 med dottern Åsa och hennes man Erik Nilsson. Ny ägare 1996  med Ture Molin och 1998 Christina Lif.  Lades ned 2005. Drevs alla år under namnet Skoglunds.

Grundad:          Nedlagd:           Ålder:                                                                          

1947                    2005                    58                       

 

 

Holmlunds Bok & Tobak, Kvissleby                                                                                                                                                       Etablerades 1952 som Holmlunds Bok & Tobak, bytte ägare 1970 och namn till Kvissleby Bok & Papper, Rune Bergendahl.                                                                                                                       

Grundad:          Nedlagd:           Ålder:                                                                          

1952                    1976                    24 

                                                                                

Vi tar en tur över till Jämtland eftersom Östersunds äldsta bokhandel grundades 1848 som filial till Hollnerska Bokhandeln i Sundsvall.

Hübinettes Bokhandel, Östersund.                                                                                                                                   

Grundades 1848 som filial till Hollnerska bokhandeln i Sundsvall. Övertogs 1863 av rådman John Ocklind som blev egen kommissionär fram till 1867 då bokhandeln övertogs av Ernst Berg och senare hans änka Catharina Berg och hennes nye man Karl Casimir Ringdahl som 1883 blev ensam ägare. 1894-96 Emil Alfred Andersson.  Därefter övertogs bokhandeln av Arvid Georg Hübinette. Från 1896 till än idag Hübenettes Bokhandel - över 120 år. Arvid Hübenettes drev bokhandeln i 40 år. Ny ägare 1936 blev Carl Josefsson som 1952 överlämnade bokhandeln till dottern Anna-Mi och svärsonen Olle Pagels. Familjen Pagels blev också en långkörare i 33 år fram till 1985 då bokhandeln togs över av Stigolov Elofsson och Berndt Karlsson som i flera år hade arbetat i bokhandeln. Fusionerades med Wisénska Bokhandeln 1994. Länge medlem i Bokia.  2013 partner till Akademibokhandeln. Från 2017 lämnar Hübinettes Akademibokhandeln. Sedan några år tillbaka ägs bokhandel av Ulf Mikael Thorsell och är partner i kedjan Ugglan.  

Grundad: 1848, Ålder: 173